Tillbyggnad

Tillbyggnad och nybyggnation på fastighet med befintligt hus

Har du redan en huvudbyggnad på din fastighet och vill göra en tillbyggnad för att öka bostadsytan? Eller vill du bygga en fristående nybyggnation som ett Attefallshus eller garage? Eller ska garaget sitta ihop med huvudbyggnaden? Behövs bygglov eller räcker det med en bygganmälan för uterummet?  
Vi hjälper dig hela vägen från planering till slutförande så att du får ut mer av ditt hem samtidigt som värdet på din fastighet ökar.  
 
Vi berättar gärna om hur ditt befintliga bolån kan finansiera dina byggplaner och hur rotavdrag fungerar. Kontakta oss reda idag. Vi bokar in en tid för ett besök på fastigheten och du får sedan en kostnadsfri och detaljerad offert. 

”Vi fick bra input och förslag på utseende och funktion. Vi är otroligt nöjda med både resultatet och det professionella bemötandet under arbetets gång både när det gäller altanen och markarbetet."

Rektor Gunilla Frykensjö Björnfoth, Molkoms Folkhögskola, uterum med altan & markarbete

Vad är skillnaden mellan tillbyggnad och nybyggnation? 

Hur din nya byggnation hänger samman med den befintliga huvudbyggnaden påverkar vilka regler och rotavdrag som gäller. Boverkets byggnadsregler definierar vad som ska anses vara en nybyggnation och vad som är en tillbyggnation. I sin tur gör handläggaren på kommunen en tolkning av dessa regler och rättspraxis inför ett bygglov eller en bygganmälan.  
För nybyggnation är definitionen enkel - det är en friliggande byggnad på din tomt, tillexempel ett fristående garage eller ett Attefallshus. 

En tillbyggnad är allt som ökar en befintlig byggnads volym åt något håll – uppåt, nedåt eller åt sidan.

Exempelvis om du bygger ut en ny del av bostaden eller anlägger ett nytt våningsplan så att du får ett tvåplanshus. Men det kan även röra sig om en carport eller ett utskjutande hustak som sitter ihop med huvudbyggnaden. Det beror inte på storleken utan är alltid en tillbyggnad så länge den är en del av ditt befintliga bostadshus.  

Det kan finnas utrymme för tolkningar beroende på dina specifika omständigheter och önskemål. Kontrollera alltid med byggenheten på din kommun om din tillbyggnation eller nybyggnation behöver ett bygglov eller en bygganmälan. Vidare definieras tillbyggnad i Skatteverkets kriterier för rotavdrag att någon av tillbyggnadens sidor till minst 75 procent ska sitta ihop med den befintliga byggnadens yttervägg eller så ska det finnas en dörr emellan. 

​​​​​​​Känns det snårigt? Kontakta oss! Vi har råden och erfarenheten som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Kan ditt bolån jobba för dig?

Kontakta din bank för att få mer information om hur du kan låta ditt bolån jobba för dig när du ska investera i en tillbyggnad. Här kan du läsa mer.

Tillbyggnad

Vad kan vi hjälpa dig med?