Sociala tjänster​​​​​

Vi tror på människans inneboende förmåga till förändring, under rätt förutsättningar.
Nykterhet, arbetsgemenskap och stödboende med en aktiv fritid.

Nya lösningar för att bryta den onda cirkeln!


För den som har avtjänat sitt straff och som vill göra en förändring är det en stor utmaning att bryta det utanförskap det innebär. Det andra straffet börjar oftast efter frigivning. Om du friges och inte har något boende, ingen arbetsgivare som vill anställa, stora skulder och du kanske behöver en utredning för misstänkt ADHD för att få vardagen att fungera - hur gör du?! 

Stora besparingar för samhället

Här finns det stora kostnader att spara, både i personligt lidande och i skattekronor genom att förebygga återfall i brott och missbruk. Det innebär på kort sikt en investering i rimliga förutsättningar för att lyckas. Nykterhet, arbetsgemenskap och stödboende med en aktiv fritid, på en ny ort. En ärlig chans helt enkelt! 
​​​​​​​

Är du kontaktperson på kriminalvården, socialtjänsten eller arbetsförmedlingen?

Känner du ibland en hopplöshet? Samma person återkommer, i en nedåtgående spiral?
Utifrån gräsrotserfarenhet har vi skapat ett program med en individanpassad handlingsplan där personen får komma bort från sin hemkommun. På en ny ort blir det lättare att lyckas när det gamla umgänget och den sociala stämpeln försvinner. För att öka anställningsbarheten tränar deltagaren på rutiner både i arbetet och i dagliga livet för att lyckas långsiktigt.

Unik resurs i en arbetsgrupp med stabila förebilder

När råden kommer från en arbetsgemenskap som har egen erfarenhet av vad som krävs för att lyckas väger det tyngre. Ett förtroende byggs upp. Att se andra som är stabila i sin nykterhet och är självförsörjande inspirerar och stärker. När personen får en engen upplevelse av att andra val är möjliga väcks motivationen och modet att våga prova nytt. Vilka förutsättningar behöver din klient?
​​​​​​

Referenser

Vi förmedlar gärna kontakt med dina kollegor i andra kommuner för referenser.
Välkommen att kontakta oss för mer information och intresseanmälan.
​​

70 % av dem som suttit i fängelse återfaller i brott* 

Vad behövs för att ändra på det? På Rivstart vet vi av egen erfarenhet vad som behövs och kan bekräfta att Riksrevisionen har rätt:
“Samverkan är central, inte minst i det viktiga skede då anstalts-klienter står inför frigivning och ska återvända ut i samhället.” … ”Det handlar också om att kunna försörja sig genom arbete, vara fri från missbruk, ha egen bostad, ha en utbildning och få tillgång till adekvat psykiatrisk vård. Insatser på dessa områden har visat sig ha positiva effekter.” 
*Riksrevisionens rapport RiR 2015:4 Återfall i brott – hur kan samhällets resurser användas bättre? s.9. ​​​​​​

Förälder till tidigare deltagare:


"Det hade gått så långt att jag önskade att min egen son vore död ... Nu när vi har fått honom tillbaka har vi haft stunder tillsammans som jag aldrig trodde jag skulle få uppleva igen. Tacksamhetskänslan ... det går inte att beskiva i ord." 

Kontakt sociala tjänster

Välkommen med dina frågor och din intresseanmälan till oss.


Vårt samhällsengagemang bidrar till de globala målen