Rivning 

Vad vill du riva och bli av med?


Ett badrum, en hel lada eller en timmerstomme?  
Vi river, tar hand om det gamla och förbereder för något nytt. (Vi har erfarenhet av både lätta rivningsuppdrag såväl som totalrivningar, alltifrån enstaka rum till hela fastigheter.) Har vi det?

Både miljö och människors hälsa är viktig 

Vi kontrollerar att det inte finns miljöfarliga material som exempelvis asbest. Vid rivning av bärande konstruktioner eller där det finns hälsofarliga ämnen eller material, är det viktigt att en kompetent person leder planeringen och uppstarten av rivningsarbetet. Vi tar hand om och forslar bort materialet enligt gällande miljöbestämmelser. Vi sorterar allt avfall enligt avfallsförordning. Vårt fokus är alltid att utföra så dammfria rivningar som möjligt genom noggranna inplastningar och användning av luftrenare.  

Kontakta oss i dag så kommer vi ut och inspekterar för ett kostnadsfritt offerterbjudande.  

Rivningslov eller rivningsanmälan och rotavdrag 

Kontrollera om du behöver rivningslov eller rivningsanmälan och ansök hos din kommun. Under bygglov hittar du mer info och länkar till din kommun. Rotavdrag gäller för att riva väggar och bygga om planlösningen i ett hus men inte för att riva byggnader. 
 
​​​​​​​