Rotavdrag

Rotavdraget höjs tillfälligt under 2024! 

När du anlitar oss för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad som uppfyller kriterierna kan du göra ett rotavdrag från din skatt. Avdraget gäller inte för material utan endast för en del av arbetskostnaden.

Från 1 juli 2024 kommer rotavdraget att höjas tillfälligt under 2024 med 25 000 kronor, från 50 000 till 75 000 kronor. Det innebär att du som privatperson får 30 % skattereduktion upp till 75 000 kronor på kostnader för arbeten på den bostad du äger vid arbetes utförande. Om ni är två ägare på fastigheten har ni alltså möjlighet att göra ett rotavdrag med totalt 150 000 kr.  

Ett avdrag förutsätter naturligtvis att du har betalat in tillräckligt mycket skatt under året. Taken för rot- och rutavdragen separeras även vilket gör det möjligt att både göra avdrag på 75 000 kronor för rot och 75 000 kronor för rut. Datumet du betalar för arbetet styr vilket beskattningsår rotavdraget hamnar på och förfarandet är enkelt. Du lämnar dina uppgifter till oss, vi sköter ansökan till Skatteverket och drar av 30% av arbetskostnaden direkt på fakturan. 

Ger ditt byggprojekt rätt till rotavdrag?  

ROT är en förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad.  
Kontrollera på Skatteverkets hemsida vilka kriterier ditt byggprojekt behöver uppfylla. 

Planera ditt byggprojekt för att maximera rotavdraget 

Tänk på att det är datumet som du betalar för arbetet som styr vilket beskattningsår rotavdraget hamnar på. För att du ska få rotavdrag år 1 måste du även betala arbetet år 1. Betalar du år 2 hamnar rotavdraget på år 2. Kontakta oss med god framförhållning om du vill planera in ditt byggprojekt under vintern med två separata fakturor i årsskiftet. 

Vilken arbetskostnad motsvarar din intjänade skatt? 

För att kunna göra ett rotavdrag på din skatt behöver du naturligtvis ha tjänat in skatt under året som du ansöker om avdrag. Med Skatteverkets kalkylator kontrollerar du enkelt hur mycket intjänad skatt din inkomst ger och vilken arbetskostnad det motsvarar.   

Räkneexempel för att få fullt rotavdrag 

30 % av 166 667 kr är de 50 000 kr som normalt är maxbeloppet av rotavdrag per person och år. För att använda rotavdraget för två personer, dvs 100 000 kr, så behöver därmed arbetskostnaden vara det dubbla, 333 334 kr.  

Då rotavdraget höjs tillfälligt under andra halvan av 2024 så innebär det en arbetskostnad på 250 000 kr för att använda 75 000 kr i rotavdrag för en person. Vilket i sin tur motsvarar en skattad årsinkomst runt 490 000 kr enligt Skatteverkets kalkylator. Två ägare på fastigheten som kan göra maxavdrag ger en arbetskostnad på 500 000 kr med ett skatteavdrag på 150 000 kr.  

Tips & Råd

​​​​​​​