Låt bolånet jobba

Undersök om ditt bolån kan jobba för dig


Använd ditt bolån till att uppgradera standarden och investera i din fastighet för ett energisnålare och bekvämare hem. Om du tillexempel köpte din fastighet för 5 år sedan är det sannolikt att marknadsvärdet enligt bankens lista gått upp. Det innebär ett större låneutrymme och att banken kan ge dig ett nytt amorteringsgrundande värde som kan sänka amorteringarna per månad. Om du fyller i en låneansökan online för en höjning av ditt bolån blir du kontaktad av din bankman för fakta kring just dina ekonomiska möjligheter.


Ett generellt exempel att utgå ifrån

  • Du behöver ett tilläggslån på 150 000:-
  • När du köpte huset i Molkom för 5 år sedan var bankens marknadsvärde listat till 1,1 miljoner
  • Nu har flera hus sålts i ditt område och marknadsvärdet för ditt hus har gått upp på bankens lista till 1,7 miljoner.
  • Det amorteringsgrundande värdet har därmed höjts och ditt nya totala amorteringsbelopp per månad kan då sänkas från 2% till 1%, om du har behov för det. (Det nya amorteringsgrundande värdet ligger fast under 5 år framåt så försäkra dig om att det nya värdet även täcker eventuellt lånebehov under den tiden.)
  • Sänkningen i amorteringsbeloppet för det totala lånet varje månad kan då ge betalningsutrymme för att betala räntan på det nya lånet. Med en ränta runt 5% på vårt exempelbelopp 150 000:- skulle räntekostnaden per månad bli ca 750:-.
Låt din bankman förklara dina möjligheter och undersök om ditt bolån kan jobba för dig.