Placering

Behöver din klient en ärlig chans?
​​​​​​​

Många som genomgår behandling i fängelse eller på ett behandlingshem, upplever att de kommer tillbaka ut till ett liv som är väldigt likt det liv de lämnade.

Du hänvisas till en soffa hos en gammal bekant som fortfarande är aktiv och tar droger. Den sociala stämpeln och det gamla umgänget finns kvar på hemorten. Ingen vill anställa dig. Symptom som ADHD gör din vardag svårhanterlig. Långa vårdköer och beroendesjukdom hindrar din utredning. Större skulder hos kronofogden känns oöverstigligt. Betalningsanmärkningar gör det omöjligt att skaffa eget boende. Spärrtid och kostnader innan det går att ta körkort igen. Ingen avslutad gymnasieutbildning ...

Om du ändå skulle lyckas få ett arbete – hur ska du klara av att behålla det?
Utanförskapet cementeras och den onda cirkeln blir svår att bryta.

Med Rivstarts deltagarprogram; arbetspraktik – stödboende – aktiv fritid, vill vi möta individens behov av rätt förutsättningar för att skapa långsiktig självständighet och ökad anställningsbarhet.

Det unika med Rivstarts koncept är att deltagaren direkt kommer in i arbetspraktik, på en ny ort, i en mindre arbetsgemenskap – något som kan vara avgörande för att lyckas bygga upp ett nytt liv utan droger och kriminalitet. Med en individuell handlingsplan som även ser till behoven utanför arbetlivet skapas mer långsiktigt hållbara förutsättningar. Det ökar anställningsbarheten och gör det även möjligt att behålla ett arbete i framtiden.

Placeringen består av stödboende med ADL-träning samt arbetspraktik för att upprätthålla nykterhet och etablera goda vardagsrutiner för både arbete och fritid. Om din klient är redo för att skivas in i ett program hos Arbetsförmedlingen kan arbetspraktiken bytas ut mot en arbetsträning. Vi arbetar för samverkan i planeringen för att det inte ska uppstå något riskfyllt tidsglapp före eller efter insatsen.

Vår målgrupp för placering är vuxna män som i huvudsak 

 • avtjänat sitt fängelsestraff 
 • har en drogrelaterad kriminalitet 
 • står långt från arbetsmarknaden 
 • har en stark vilja till att förändra sitt liv 
 • är redo för praktik eller arbetsträning 
 • är i fysisk form för byggarbete 
 • kommer från hela landet, utom vårt närområde Värmland 
Förkunskaper inom bygg är inget krav. Det avgörande är att personen uttrycker en egen vilja till förändring och en öppenhet att lära sig nytt. Du och din klient är välkommen med en ansökan från hela landet, utom vårt eget närområde i Värmland. Vi tar gärna emot studiebesök.  

Tillsammans skapar vi en ärlig chans 

Rivstart är först och främst ett socialt byggföretag som bygger och renoverar hus. För att trygga vår verksamhet tar vi därför emot ansökningar där urvalsprocessen görs med stor omsorg. Vi är alltså inte ett behandlingshem eller ett halvvägshus som löpande tar emot ett stort antal placeringar. Ingen behandling i traditionell mening utförs heller. I stället upprättas en individuell handlingsplan där deltagaren får arbetsinriktad missbruksrehabilitering samt anpassat stöd och träning i att: 
 • öka sin anställningsbarhet och lära nytt 
 • bo i och ta ansvar för ett gemensamt boende 
 • upprätthålla nykterhet 
 • Identifiera och följa upp vårdbehov 
 • hantera myndighetskontakter 
 • ta hand om privatekonomin 
 • skapa hälsosamma strukturer och rutiner i vardagen 
 • medvetandegöra och kommunicera behov och känslor 
 • förändra tanke- och beteendemönster – göra bra val 
 • göra nyorientering av framtidsdrömmar och delmål som yrkesskola  
 • bygga ett nytt socialt nätverk  
 • ta egna initiativ till aktiv fritid i nyktra sammanhang 

Kostnader och period 

Socialtjänsten betalar för en placering med stödboende, ADL-träning och arbetspraktik genom en direktupphandling. Vårt program är främst anpassat till 6 månader för att deltagaren under de tre första månaderna steg för steg ska kunna landa och växa in i alla rutiner och moment.  
När personen har byggt upp självförtroendet och får en egen upplevelse av att andra val är möjliga går vi över till nyorienteringsfasen där många pusselbitar ska falla på plats. Beroende på individuella förutsättningar går det naturligtvis att förlänga vid behov. Ta kontakt med oss för aktuella priser och avtal.

​​​​​​​I de fall som Arbetsförmedlingen bedömer att personen är redo för att bli inskriven i program hos Af kan han ansöka om arbetsträning hos oss. Om den beviljas utbetalas aktivitetsstöd till deltagaren under perioden. 

Fråga gärna efter referenser från dina kollegor. 

Rivstarts arbetsintegrerande sociala verksamhet startades upp som ett EU-projekt 2017-2019. Tack vare stödet och ett framgångsrikt projekt har vi förankrat Rivstartsmodellen och skapat nätverk där vi samarbetar med kriminalvården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen i flera kommuner. Dina kollegor kan ge referenser och vägledning i direktupphandling med ASF.
​​​​​​​Välkommen att kontakta oss.

Sociala tjänster

Kontakt för placering

Välkommen med dina frågor och intresseanmälan till oss. Här kan du också beställa fler tryckta foldrar.

Vårt samhällsengagemang bidrar till de globala målen