Om oss

Kvalitetsbyggande och social inkludering


Tillsammans med våra väletablerade underentreprenörer erbjuder vi byggtjänster efter dina behov. . När du anlitar oss innebär det mycket mer än att du får ett prisvärt kvalitetsarbete som uppfyller gällande byggregler och branschstandard. Det innebär också att vi kan fortsätta att bygga mer självförsörjande individer som leder till ökad inkludering och ett tryggare samhälle.

Alla tjänar på att den som verkligen vill får en ärlig chans tillbaka in i samhällsgemenskapen och till självförsörjning. Vi tror på att människors inneboende potential kan utvecklas under rätt förutsättningar. Socialt entreprenörskap baserat på gräsrots-erfarenhet ger nya lösningar på gamla problem och är lönsamt för oss alla. 

Från EU-projekt till Arbetsintegrerande Socialt Företag

  • Rivstart Sverige AB startades 2016 av tre personer med samhällsengagemang. De hade en vision om ett socialt byggföretag med arbetsträning, eget boende och en aktiv fritid för den som bestämt sig för att lämna kriminalitet och drogberoende.

  • Den sociala verksamheten startades upp genom ett EU-projekt och har sedan dess expanderat och utvecklats.​​

  • Den som har avtjänat sitt fängelsestraff, är motiverad till förändring och har 100% nykterhet, kan ansöka till oss om arbetsträning och stödboende. En Rivstart mot sitt nya arbetsliv! 

  • 2020 blev Rivstart ett certifierat ASF av SKOOPI enligt SIS, Svenska Institutet för Standarder.

  • Ett av målen som ett ASF är ökad sysselsättning och ökad delaktighet i arbetslivet för de som står långt ifrån arbetsmarkanden. Därför återinvesteras vinsten enligt kriterierna i certifieringen.

  • 2021 fick Rivstart Sverige AB en ny ägare när Rivstart Värmland Ekonomisk Förening köpte aktiebolaget. Det innebär att verksamheten idag är ett arbetskooperativ som drivs av oss anställda med ett stort engagemang och högt medbestämmande. 

  • Rivstart är även ansluten till kollektivavtal och innehar ansvarsförsäkring

Vi som jobbar i arbetslaget

I arbetslaget har vi erfarna byggledare, husbyggare och snickare som också är engagerade medmänniskor. Våra arbetshandledare är skickliga hantverkare med en stor yrkesstolthet och god människokännedom. I den sociala verksamheten arbetar vi främst utifrån våra egna tidigare erfarenheter av kriminalitet, drogmissbruk och rehabilitering, då det många gånger är avgörande för att bygga tillit och förtroende. Allt efter att behovet uppstår samarbetar vi med extern kompetens som företagshälsovård och drogterapeut. 

Verksamhetsledning

​​​​​​​Sofie Hedén 

Bygg & Sälj

Kjell Kolstad

Snickare & Arbetshandledning

​​​​​​​Martin Trollope

Snickare

Joel Bengtsson

Snickare

Mikael Trygg

Rivstart Sverige AB är en Branschvinnare 2024

​​​​​​​
Vi är glada över att vara en av branschvinnarna 2024. Det är tack vare våra kunder och deras förtroende som gör det möjligt för oss att fortsätta bygga hus och bygga människor.

Branschvinnare i Sverige AB utser årligen de företag som får utmärkelsen Branschvinnare baserat på föregående års bokslut. En Branschvinnare är ett företag som har överträffat den egna branschens utveckling i såväl omsättning som resultat. Företaget måste även visa ett positivt resultat. Snittet räknas fram en gång per år och baseras på samtliga företag inom den aktuella branschen. I snitt är det bara 14,8 % av Sveriges aktiebolag som tilldelas utmärkelsen 2024. Branschindelningen är baserad på företagens SNI-kod*.

* SNI står för Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE Rev. Läs mer på branschvinnare.se