EU-projekt


Rivstart Sverige AB i Molkom, Värmland, genomförde ett EU-projekt inom bygg- och rivningsarbeten; Rivstart lärling mellan 2017 och 2019.  
Ingen mår bra av att leva i utanförskap och beroende. Alla förtjänar en ärlig chans att vara inkluderade i samhället. Det skapar också stora samhällsvinster som gör det mer ekonomiskt hållbart på sikt. Med stöd från Leader Närheten och Europeiska socialfonden, fick vi möjligheten att marknadsföra och börja bygga upp en arbetsintegrerande social verksamhet för tidigare kriminella.   
Längst ner hittar du slutredovisningen till Jordbruksverket. 
 
Projektets målsättning 
Vi har som målsättning att erbjuda människor som har suttit i fängelse en möjlighet till ett riktigt arbete, ett schyst boende och en god social gemenskap. Genom att täcka dessa tre grundläggande behov skapas en grund för att ge dessa personer optimala förutsättningar för ett liv utan alkohol, droger och kriminalitet. Som ett resultat av Rivstart lärling kommer även nya arbetstillfällen att skapas i Molkom. 
Målgruppen för projektet är personer med tidigare kriminalitet och drogberoende. En viktig del av konceptet är att komma bort från hemorten och den gamla umgängeskretsen. Därför kommer projektet att ta emot ansökningar från hela landet. Genom att erbjuda en lärlingsutbildning som leder till ett yrkesbevis inom byggbranschen, tillsammans med ett schyst boende och en meningsfull fritid kommer personer i målgruppen att kunna öka sin anställningsbarhet. 
 
Syfte 
Syftet med projektet är att minska återfall i brott för människor som har suttit i fängelse. Avsikten är att ge dessa människor, som står långt från arbetsmarknaden, en yrkesutbildning och erfarenhet som ökar anställningsbarhet. Genom att ge möjlighet till en fast inkomst minskar vi samhällets utgifter i samband med brott och det mänskliga lidandet för brottsoffer, familjer och brottsutövare. Tanken med projektet är att vi efter 6 månaders praktik, kan erbjuda deltagarna en förlängning där de får en lärlingsanställning under 1,5 till 2 år. 
 
Resultat  
Under projekttiden upptäcktes att genomförandet av en lärlingsutbildning som leder till ett yrkesbevis var allt för omfattande i förhållande till projektets storlek. Istället erbjöds placering med arbetsträning med målsättning att erbjuda provanställning. Projektet var ändå framgångsrikt och 2 av deltagarna gick vidare till anställning i byggföretaget. Sedan projektets avslut har verksamheten fortsatt med fler deltagare.  
 
Erfarenheterna från projektet utvecklades till Rivstartsmodellen där deltagarna får en ärlig chans att öka sin självständighet och anställningsbarhet, genom arbetsinriktad missbruksrehabilitering på en ny ort. Företaget har också gått från att vara privatägt till att nu drivas som ett arbetskooperativ med en ekonomisk förening som ägare. Dock har de senaste årens pandemi och lågkonjunktur inneburit utmaningar för den sociala verksamheten. Behovet av denna typ av insats som är anpassad för målgruppen är större än någonsin. Men de största hindren för att utveckla verksamheten består dock i att hitta en långsiktigt hållbar samarbetsform i det offentliga och att hitta en kontinuerlig finansiering av deltagarplatserna. 
 
Mer information om EU-projektet finner du i Rivstarts slutredovisning av projektet till Jordbruksverket

Kontakta oss


Telefon 073-332 45 20
E-post info@rivstart-sverige.se
Kom ihåg att uppge ditt telefonnummer i mailet om du vill bli uppringd.

Rivstart Sverige AB
Stationsgatan 11D
655 60 Molkom