Ansök till oss

Är du redo att praktisera eller arbetsträna? 

Vi söker dig som har gjort ett val, som har bestämt att det är sista gången du suttit inne. Här erbjuds du en väg ut ur missbruk och kriminalitet. Bytet till ny ort gör det möjligt för dig att lyckas lämna allt det gamla och börja ett nytt liv. Rivstart är ett socialt företag i byggnads-branschen med ett unikt erbjudande till dig; Arbetspraktik, stödboende och aktiv fritid.

Du får träna på arbetsrutiner och praktisera tillsammans med andra som har liknande erfarenheter bakom sig och som lyckats bli nyktra och självförsörjande. Här får du även chansen att träna på aktiviteter i det dagliga livet. Allt det som ska fungera utanför arbetslivet för att du ska kunna behålla ett arbete i framtiden. Som att upprätthålla nykterheten, sköta eget boende, ekonomi, hälsa och uppföljning i vården, myndighetskontakter, umgås i nyktra sammanhang och hitta nya fritidsintressen.
 • Det är socialtjänsten som fattar beslut om placering med stödboende, träning i ADL och arbetspraktik.
 • Om arbetsförmedlingen gör bedömningen att du är redo att skrivas in i deras program kan du ansöka om att göra arbetsträning hos oss. 

Arbetsuppgifter och kvalifikationer 

Du ansöker till oss genom att först göra en intresseanmälan. Vi gör en noggrann bedömning om Rivstart är rätt plats för dig. Tidigare utbildning eller arbetserfarenhet av byggbranschen är naturligtvis en fördel men inget krav. Det avgörande är att du känner dig motiverad att rivstarta ditt nya arbetsliv och är öppen för att lära nytt. Arbetet vi utför är fysiskt krävande så det är en fördel om du är i god fysisk form. I vårt dagliga arbete hanterar vi tunga maskiner i en riskfylld miljö. Vi kräver 100 % drogfrihet och du tackar ja till drogtester som stöd för att upprätthålla drogfrihet och för en säker byggarbetsplats. 

Så här ansöker du om en rivstart 

 1. För att få komma till oss behöver du göra en intresseanmälan via mail eller per telefon. Gärna 2-3 månader innan muck för att hemkommunen ska hinna handlägga ärendet. Vi tar emot din anmälan från hela landet, utom vårt eget närområde i Värmland. Vi informerar dig om hur vi jobbar och dina möjligheter hos oss. Du berättar om din situation, dina tidigare erfarenheter och dina nuvarande behov för att se om det matchar med vad vi erbjuder.  
 1. Du tar kontakt med socialtjänsten i din hemkommun för att informera om din intresseanmälan till oss. Du behöver också ge ett medgivande till dem att prata med oss. 
 1. Om vi bedömer att du är lämplig att ansöka mejlar vi ett formulär med fler frågor som du fyller i och skickar tillbaka till oss.  
 1. Nästa steg är ett telefon- eller videomöte med arbetslaget som sedan beslutar och meddelar om vi är redo att ta emot dig. 
 1.  Hos socialtjänsten sammanställer ni en ansökan till kommunen som beslutar om din ansökan om placering hos Rivstart ska beviljas.

 2. Inom 12 månader efter frigivningsdatum kan du även ansöka om inskrivning i program hos arbetsförmedlingen för arbetsträning. Af gör en bedömning om du är redo för arbetsträning. Om du blir inskriven i ett program hos Af får du en aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Ta kontakt med Af så snart som möjligt för mer information om hur du ansöker.

 3. Under tiden du väntar på beslut är vi tillgängliga för dig på telefon för att besvara dina frågor och funderingar.

Deltagarprogram

 1. Efter en provperiod på 2 veckor utvärderar vi om Rivstart är rätt plats för dig och om du är rätt person för Rivstart. 

 2. Fungerar allt bra gör vi en handlingsplan tillsammans. Placeringen fortsätter så länge som hemkommunen fattar beslut och arbetsträningen pågår så länge som arbetsförmedlingen fattar beslut. Om behov och möjlighet finns kan du ansöka om en förlängning. 

 3. När du kommit in i rutinerna och landat undersöker vi tillsammans vilka möjligheter som finns efter Rivstart. Behöver du studera för att ytterligare öka din anställningsbarhet? Behövs ytterligare insatser eller är du redo för att söka arbete? I så fall på vilken ort? Vad behövs för att du ska ordna ett eget boende? Hur kan ditt stöd se ut på den nya orten för att fortsätta upprätthålla nykterhet och stabila rutiner även efter Rivstart?

 4. Under tiden hos oss har du fått träna upp din självständighet och öka dina möjligheter till att behålla en anställning i framtiden. Målsättningen är att du är redo för en egen bostad, kanske på ny ort. Du har arbetat upp väl fungerande rutiner i vardagen och har en aktiv fritid som nykter/drogfri. Du har fått en ökad självinsikt om dina vardagsbehov och vet vart du ska vända dig för fortsatt stöd. ​​​​​
Tillsammans skapar vi en ärlig chans! 
Be din kontaktperson att boka in ett telefonmöte redan i dag. 

Sociala tjänster

Ansök till oss

​​​​​​​
​​​​​​​Välkommen med dina frågor och intresseanmälan till oss. Här kan du också beställa fler tryckta foldrar.

Vårt samhällsengagemang bidrar till de globala målen