Tio steg till att bygga hus

Vad är första steget till ditt drömhus?


Vi tar gärna hand om allt från planering till genomförande och slutbesiktning så att ditt nya hem blir inflyttningsklart. Här får du en generell översikt av de olika stegen som leder fram till ditt drömhus så att du kan ta de första stegen redan idag. 
 1. Budget 

  Se över din privatekonomi, gör en boendekalkyl och kontakta banken för att få besked om hur mycket du kan få låna. En del hustillverkare har förmånliga avtal med bankerna, bland annat där du får lägga om byggnadskreditivet till ett bolån med amorteringsfrihet i 5 år.
  Gå igenom utbudet; ska det vara nyckelfärdigt modulhus eller arkitektritat? Bygga hus på en lägre budget går för den som gör medvetna val – ett billigt kök i stället för ett specialanpassat designkök. Ett stilrent badrum är fullt möjligt med materialval i en lägre priskategori. Ta hjälp av husleverantör eller byggvaruhus och gör en rättvis kalkyl.
  Kom ihåg att räkna med övriga kostnader som lagfart, pantbrev och byggkredit för lånet. Hur välkalkylerad budgeten än är får du mer avslappning med en buffert för oförutsedda utgifter, som fördröjning på grund av väder eller ändringar i materialval under byggnation. 

 2. Tomter 

  Tomtens läge har en avgörande faktor i hur du kommer att trivas i huset. Kontrollera planbestämmelser för tomten hos kommunen. Förutom detaljplaner har de också områdesplaner som kan ge svar på vilka framtidsplaner som gäller för området i stort så att du inte får några otrevliga överraskningar.
  Husets placering på tomten i förhållande till solen? Finns några servitut som belastar? Kontrollera hos Lantmäteriet. Tillkommer gatu- eller vägkostnader? Finns kommunalt vatten och avlopp eller behöver det borras och grävas nytt? Behöver berg sprängas bort eller fyllnadsmassor läggas till? För att få bygga på tomten ansöker du om bygglov hos kommunen. Här hittar du många prisvärda tomter med pendlingsavstånd till Karlstad. 

 3. Hustyp  

  Vilken typ av hus ska du bygga? Kataloghus, modulhus, lösvirkeshus eller elementhus – alla har sina fördelar. Redan från början är det viktigt och tänka igenom dina behov på kort och lång sikt. Med åren förändras användningen av huset. Storlek i kvadratmeter och antalet rum, typ av fasad och altan? Enplansvilla, tvåvåningshus eller ett Attefallshus? Långt ifrån alla har en klar bild från början, men utgå ifrån en grov skiss och ändra bit för bit för att få till ett drömhus som uppfyller dina behov. Här hittar du länkar till alla hustillverkare för inspiration. Du bygger kanske bara hus en gång i livet så låt det ta lite tid.  

 1. Planlösning 

  Långsiktigta för- och nackdelar med en eller två plan? Stor och öppen planlösning eller många små rum med plats för alla? Behovet kan dessutom komma att förändra sig över tid som när barnen blir äldre eller flyttar hemifrån. Möjlighet till sovrum i olika ändar av huset? Skapa en lista på det du tycker är viktigt för att ha som en utgångspunkt. Tänk på praktiska funktioner som förvaringsutrymmen, tvätt och groventré. Ett hudbad till pälsklingen för leriga dagar?

 1. Entreprenadform 

  Totalentreprenad, generalentreprenad och delad entreprenad är de vanligaste formerna och vi reder ut begreppen längst ner i texten. Ta in offerter från flera entreprenörer. Jämför inte bara priset utan se även till att offerten är så detaljerad och tydlig som möjligt, uppdelad efter material, arbete och kostnad för underentreprenörer. Ta del av referenser, kontrollera skattsedel och försäkringar. Skriv standardavtal och var tydlig för att undvika missförstånd. 


 2. Förberedelser 

  Innan byggnationen kan starta är det en hel del förberedelser som ska gås igenom. Det är viktigt att börja i god tid då handläggningstiderna kan variera, särskilt inför högsäsong. 
 • Köpeavtal:
  Ett köpeavtal kan vara ett avtal mellan dig och den leverantör som ska bygga ditt hus men köpeavtalets form kan variera beroende på entreprenadform och vilket typ av hus du ska bygga. Det är viktigt att ha ett avtal som du förstår och tycker är bra då det handlar om mycket pengar. Viktigt att pris, betalning och tidsplan är specificerat. 
 • Nybyggnadskarta:  
  Kartan beställs från kommunen och det ska ritas upp var och hur huset kommer att placeras. En nybyggnadskarta krävs alltid inom ett stadsplanerat område, vad som gäller utanför stadsplanerat område avgörs från fall till fall. 
 • Byggrätt:  
  Inom detaljplanerat område är det viktigt att redan från start ha koll på byggrätten. Den reglerar hur stor procentuell andel av tomten som får bebyggas. Byggrätten kan även reglera hur många våningar en byggnad får vara och högsta höjd på byggnaden. 
 • Bygglov och kontrollansvarig:  
  Bygglovet ger dig rätt att bygga ett hus på tomten. Ansökan med situationsplan och huvudritningar skickas in till den avdelning på kommunen som handlägger bygglov. Ett bygglov kräver att en kontrollansvarig, KA, utses. Den ska vara fristående, certifierad och registrerad hos Boverket och ska se till att alla nödvändiga kontroller sker och att bygglagstiftningen följs. 
 • Genomförande av bygglov 
  När ett bygglov har blivit beviljat blir du och din KA kallade till byggnadsnämnden för tekniskt samråd. En kontrollplan upprättas och alla handlingar kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller PBL (Plan- och bygglagen). Sedan lämnar kommunen beslut om startbesked. Det här är det sista steget i processen innan du kan börja att bygga upp ditt hus. 

 1. Försäkringar 

  Vid ett nybygge är det viktigt att ha rätt försäkringar. Inför kommunens tekniska samråd finns det även krav på att en färdigställandeförsäkring tecknas som skyddar dig ekonomiskt om något oförutsett skulle hända. En nybyggnadsförsäkring är frivillig att teckna och träder in i de fall entreprenörens försäkring inte gäller och täcker i 10 år. När bygget är helt avslutat är det dags att teckna hem- och villaförsäkring. Kontakta ditt försäkringbolag för rådgivning i vilka försäkringar som passar dina behov. 

 1. Byggstart 

  Så snart bygglovet är beviljat och allt är klart med banken är det bara att beställa huset eller allt virke som behövs för att bygga ett lösvirkeshus. Det kan ta några månader innan huset och allt virke som fönster levereras. Under den här tiden genomförs markarbeten, avlopp och el dras och grundplatta gjuts. Markarbetet bör vara helt klart minst en vecka innan huset levereras. 

 1. Husleverans 

  Äntligen! Om du har valt ett modulhus monteras det upp på ett par dagar och du får direkt en känsla av hur husets och platsen samspelar. Oavsett typ av hus finns det lite att tänka på inför leveransen. Kolla upp så att transporten som kommer med virket eller väggarna kan komma fram till platsen där huset ska byggas upp.  

 1. Inflyttning 

  När väl drömhuset står klart är det dags för slutbesiktning innan du kan flytta in i ditt nya hem. Det är en omfattande besiktning där hela huset får en översyn. Besiktningsmannen går även igenom så att byggnationen har skett i enlighet med det bygglov som du fick från kommunen. 

Tvåårsbesiktning rekommenderas 

Det är inte obligatoriskt att genomföra en tvåårsbesiktning, men något som rekommenderas att göras när du har haft en entreprenad. Vi har ansvar att rätta till eventuella fel som har uppstått under den tvååriga period du har hunnit bo i huset. Skulle det uppstå fel efter en tvåårsperiod finns det fortfarande möjlighet att reklamera felen. Du måste då själv bevisa att felet har uppkommit på grund av fel vid byggnationen. 

Energideklaration - obligatorisk inom två år 

Du som bygger ett nytt hus ansvarar för att en energideklaration genomförs inom två år från att slutbesiktningen är genomförd och godkänd. Det är ett krav från Boverket att alla nya fastigheter måste utföra en energideklaration. På den går det att utläsa byggnadens energiegenskaper och säkerställa att de motsvarar vad som beräknades för huset redan från start. Väljer du ett färdigfabricerat hus ingår även energideklarationen. 


Totalentreprenad, generalentreprenad eller delad entreprenad? - Vi reder ut begreppen 

Totalentreprenad är en form av entreprenad där du som beställare ingår avtal med oss som huvudentreprenör där vi ansvarar för både projektering och utförande. Projektering är den utrednings- och planeringsfas som krävs innan arbetet kan påbörjas. Om du väljer ett arkitektritat hus ingår inte den tekniska dokumentationen som scheman för el, VVS och ventilation, utan det sker under projekteringen. Som huvudentreprenör bär vi det totala funktionsansvaret och vid kontraktsskrivande användes standardavtal ABT 06. 

Generalentreprenad är en upphandlingsform där du som beställare ansvarar för projekteringen och ingår avtal med en enskild entreprenör för utförandet av alla arbetet. I sin tur anlitar vi som generalentreprenör olika underleverantörer för markarbeten, VVS och el. Om du köper ett prefabricerat hus enligt standard finns redan all nödvändig teknisk dokumentation från hustillverkaren klar. Projekteringen kan då övervägande genomföras enligt förutbestämda moment som gör det effektivare och minskar risken för fel i utförandefasen. Vid generalentreprenad har vi ett utförandeansvar som innebär att arbetet ska vara fackmannamässigt gjort enligt beställarens angivelser i anbudshandlingarna. Vid en utförandeentreprenad av detta slag skrivs kontrakt med standardavtal AB 04.  

Delad entreprenad som upphandlingsform innebär att du ensam ansvarar för samtlig projektering och ansvarar för att anlita samtliga entreprenörer som behövs för att bygga huset. Du kan då välja att anlita oss för vissa specifika moment, som exempelvis själva husmonteringen. Det kräver stort kunnande och erfarenhet för att organisera en tidseffektiv logistik. Annars skenar kostnaderna lätt i väg. Vi hjälper dig i den omfattning som passar dina behov. Välkommen med dina frågor till oss.

Bygga hus